Vadym Rekel

Kancelaria Tłumacza Przysięgłego

Języka Ukraińskiego

TP/27/17

ul. Mogilska 18, lok. 7, Kraków, Rondo Mogilskie - obok Konsulatu Ukrainy.

Tel.: +48 735-753-383, +48 886-811-639

Uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie języka ukraińskiego nabyłem w 2017 roku. Od tamtej pory prowadzę dobrze zorganizowaną i sprawnie działającą kancelarię w Krakowie przy Rondzie Mogilskim, co pozwala mi na sprawną współpracę z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania w zakresie powierzonych mi zadań.

Rozumiem jak istotne jest przeprowadzenie czynności z zachowaniem ustawowych terminów przez funkcjonariuszy Policji, wobec czego deklaruję gotowość do stawiennictwa na każde wezwanie Policji.

Rozumiem też jak istotne jest w pracy Prokuratów i Sędziów, asesorów, referendarzy, protokolantów terminowe sporządzenie tłumaczeń zawiadomień, aktów oskarżenia, protokołów, wniosków, pouczeń, wyroków etc. wobec czego deklaruję terminową realizację znacznej ilości dokumentów. W pilnych sprawach dostarczam gotowe dokumenty osobiście.

Również tłumaczenia urzędowe na egzaminach UDT, w USC, przy czynnościach notarialnych, na zlecenie komorników, straży granicznej, służby celno-skarbowej etc.

Zapraszam,

Vadym Rekel.

O Mnie

  • Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/27/17,

  • Aktualne uprawnienia do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone,

  • Agent celny wpisany na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, numer wpisu 013835,

  • mgr Międzynarodowych stosunków ekonomicznych, tłumacz,

  • Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, nr 1560.

Szkolenia i kursy

Zaświadczenie wpis na listę tłumacz przysięgły języka ukraińskiego Vadym Rekel.pdf
Legitymacja członkowska TEPIS.pdf
Zaświadczenie Prawne aspekty wykonywania zawodu tłumacza przysięgłęgo.pdf
Zaświadczenie Weekend z prawem karnym.pdf
Zaświadczenie_w_zakresie_ochrony_informacji_niejawnych.pdf
Dokumentacja RODO dla tłumaczy przysięgłych.pdf