Stawki

Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego obowiązujące od 01.01. 2024 r. określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/2316 

Tabela stawek_2024.pdf

Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.