Stawki

Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego obowiązujące od 31.10. 2019 r. określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1975


Tabela-stawek-za-czynności-tłumacza-przysięgłęgo-2019_UA.pdf

Regulamin wewnętrzny kancelarii tłumacza przysięgłego

Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Przykładowe stawki:

 • Akt urodzenia skrócony, akt małżeństwa skrócony, akt zgonu, akt zmiany nazwiska - od 74,32 zł netto;

 • Akt urodzenia zupełny, akt małżeństwa zupełny - od 111,48 zł netto;

 • Prawo jazdy - od 74,32 zł netto;

 • Dyplom - od 74,32 zł netto;

 • Suplement do dyplomu - od 111,48 zł netto;

 • Ustne tłumaczenie przysięgłe:

       • od 500 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza.

Minimalna wartość zlecenia pisemnego - 50 zł netto.