Vadym Rekel

Kancelaria Tłumacza Przysięgłego

Języka Ukraińskiego

TP/27/17

Aktualny adres:

ul. Kielecka 2, lok. 53, 3 piętro, 31-526 Kraków (Rondo Mogilskie)

Tel.: 735-753-383 - kontakt dla klientów indywidualnych.

Tel.: 883 04 04 83 - kontakt tylko dla Sądu, Prokuratury, Policji.

Kancelaria czynna w godzinach 10:00-16:00, pon.-czw.

Uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie języka ukraińskiego nabyłem w 2017 roku. Od tamtej pory prowadzę dobrze zorganizowaną i sprawnie działającą kancelarię w Krakowie przy Rondzie Mogilskim, co pozwala mi na sprawną współpracę z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania w zakresie powierzonych mi zadań.

Rozumiem jak istotne jest przeprowadzenie czynności z zachowaniem ustawowych terminów przez funkcjonariuszy Policji, wobec czego deklaruję gotowość do stawiennictwa na każde wezwanie Policji.

Rozumiem też jak istotne jest w pracy Prokuratorów i Sędziów terminowe sporządzenie tłumaczeń wezwań, zawiadomień, aktów oskarżenia, protokołów, wniosków, pouczeń etc. wobec czego deklaruję terminową realizację znacznej ilości dokumentów. W pilnych sprawach dostarczam gotowe dokumenty osobiście.

Również tłumaczenia urzędowe na egzaminach UDT, w USC, przy czynnościach notarialnych, na zlecenie komorników, straży granicznej, służby celno-skarbowej etc.

Zapraszam,

Vadym Rekel.

O Mnie

Szkolenia

Zaświadczenie wpis na listę tłumacz przysięgły języka ukraińskiego Vadym Rekel.pdf
Legitymacja członkowska TEPIS.pdf
Zaświadczenie Prawne aspekty wykonywania zawodu tłumacza przysięgłęgo.pdf
Zaświadczenie Weekend z prawem karnym.pdf
Dokumentacja RODO dla tłumaczy przysięgłych.pdf